De brochure

De brochure is het eerste product van het project. Het dient als aanbeveling voor andere landen en geeft een richting aan. Er worden maatregelen in aanbevolen die de kwaliteit van de in AAI geboden diensten zullen verbeteren en die recht doen aan de IAHAIO standaarden

Het handboek

Het handboek voor professionals bevat hoofdstukken over regels hoe therapie met honden uit te voeren en beschrijft trainingsmethoden die daarvoor gebruikt zouden moeten worden om het therapie of onderwijs proces te ondersteunen

De cursus

Er wordt een cursus en trainingsmateriaal ontwikkeld voor handlers en professionals om hond-ondersteunde therapie en educatie op professionele wijze aan te kunnen bieden. Deze voldoet aan de standaarden van IAHAIO.

Het doel van dit project is

om de kwaliteit binnen AAI te verhogen in de betrokken landen. Om dit te bereiken, worden verschillende stappen ondernomen. Allereerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht en gekeken wat er nodig is (om een eenduidige standaard te bereiken). Verder wordt een handboek voor practitioners gemaakt en een cursus die kennis en vaardigheden vergroot. Er komt een campagne die het bewustzijn bij zowel professionals als het publiek vergroot, waardoor het aanbod op de markt transparanter en toegankelijker wordt.

De pilot-trainingsweek bevat

Een groep van in totaal 28 mens-hond teams, waarvan 8 uit Polen en Estland en 6 van Nederland en Noorwegen. De deelnemers ontvangen een certificaat volgens de standaarden en ECVET. Om gecertificeerd te worden, doen de mens-hond teams examens, bestaande uit zowel theorie als praktijk. Dit zal dan de eerste groep therapeuten en educators zijn die gecertificeerd werkt met honden.

Conferentie die alle resultaten van het project samenvat

Er wordt door ons een evenement georganiseerd waarbij het gehele project wordt samengevat.

160 deelnemers

160 deelnemers uit heel Europa. Vooral uit Polen, maar we verwachten ook deelnemers uit Nederland, Noorwegen, Estland, Duitsland en Spanje. Als je dit internationale evenement wilt meemaken, meld je dan aan voor de conferentie zodra de inschrijving open is.

Geweldige sprekers

Tijdens de conferentie kun je zeer ervaren sprekers en experts in het werkveld van AAI ontmoeten. We combineren verschillende invalshoeken- wetenschappelijk en praktijkgericht- om een holistische visie te bieden op de interventies. Onze sprekers zijn bekende experts in ons veld. De lezingen zullen interessant zijn, uitdagend en presenteren de laatste stand van zaken op het gebied van wetenschappelijke en praktijk kennis.

Uitwisseling van kennis

De conferentie biedt niet alleen de mogelijkheid tot het luisteren naar professionele sprekers. Wij bereiden ook workshops en panel-discussies voor waardoor informatie overdracht over good practices en ervaringen mogelijk is. Leren van elkaar is van grote waarde en een noodzakelijke voorwaarde om tot standaardisatie te komen.

Bent u klaar om uw ideeën te delen?

Er zijn meerdere manieren om ons te contacten. U kunt ons een bericht sturen, ons bellen of een email sturen, net wat het beste bij u past.

Werk samen met ons

Laatste nieuws

Hier kun u het laatste nieuws over ons project vinden of enkele interessante artikelen.

De brochure

De brochure is bedoeld als gids voor diegenen die meer willen leren over de projectdoelen en de resultaten waaronder richtlijnen en standaarden die erkend zouden kunnen worden door Europese en internationale organisaties als de ‘International Association of Human-Animal Interaction Organizations’ (IAHAIO).

Lees meer…

De noodzaak voor standaardisatie

Er is een almaar toenemende vraag op de Europese markt naar professionele therapeuten en onderwijzers die werken met hond-ondersteunde interventies. Op dit moment ontbreken algemene richtlijnen, waardoor potentiële opdrachtgevers een probleem hebben met de verificatie van de opleiding die kandidaten en hun honden hebben genoten en vaak niet gekwalificeerd personeel aannemen.

Lees meer…

Samenvatting van de resultaten van de enquêtes in Polen

De enquête werd in Polen gehouden onder mensen die actief betrokken zijn in het werkveld van therapie en onderwijs. De vragenlijst werd online en per telefoon aangeboden. Er waren 77 deelnemers aan de enquête, van wie 76 actief met honden werken en één iemand die zich aan het voorbereiden is op dit werk

Lees meer…